Tủ sách CEO
Hà Nội

Sản phẩm mới
Giải phóng lãnh đạo - Giải mã thuật lãnh đạo
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hoặc muốn xây dựng một doanh nghiệp của riêng mình, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách chỉ ra CHÍNH XÁC những điều cơ bản để bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp thành công và cho bạn tầm nhìn tổng thể với một hình hài doanh nghiệp như bạn mong muốn.
Sổ tay quản lý thời gian Gotino - Phiên bản đặc biệt 2019
Sổ tay quản lý thời gian Gotino giúp bạn chinh phục mọi mục tiêu, x3 hiệu suất, x3 doanh thu, x3 lợi nhuận.
Sản phẩm ngẫu nhiên
Sổ tay quản lý thời gian Gotino - Phiên bản đặc biệt 2019
Sổ tay quản lý thời gian Gotino giúp bạn chinh phục mọi mục tiêu, x3 hiệu suất, x3 doanh thu, x3 lợi nhuận.
Giải phóng lãnh đạo - Giải mã thuật lãnh đạo
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hoặc muốn xây dựng một doanh nghiệp của riêng mình, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách chỉ ra CHÍNH XÁC những điều cơ bản để bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp thành công và cho bạn tầm nhìn tổng thể với một hình hài doanh nghiệp như bạn mong muốn.