Bộ làm tranh đính đá 5D cửu ngư quần hội
Chất liệu: pha lê + canvas
Loại sản phẩm: tranh đính đá 5D
Họa tiết: 9 con cá vàng và hoa mẫu đơn
Màu sắc: như hình
Kích thước canvas: 50*30cm

Đóng gói sản phẩm: 1 tranh hình 9 con cá vàng và hoa mẫu đơn (kèm với phần đá cần được đính lên) + 1 dụng cụ đính đá (không kèm khung tranh)​
Bộ làm tranh đính đá 5D hoa lan tím
Mô tả sản phẩm:

Chất liệu: pha lê + canvas
Loại sản phẩm: tranh đính đá 5D
Họa tiết: hoa lan tím
Màu sắc: như hình
Kích thước canvas: 20*20cm

Đóng gói sản phẩm bao gồm: hoa lan tím (kèm với phần đá cần được đính lên) + 1 dụng cụ đính đá (không kèm theo khung tranh)​
Bộ làm tranh đính đá 5D bình hoa
Mô tả sản phẩm:
Chất liệu: pha lê + canvas
Loại sản phẩm: tranh đính đá 5D
Họa tiết: bình hoa
Màu sắc: như hình
Kích thước canvas: 30*40cm

Đóng gói sản phẩm bao gồm: bình hoa (kèm với phần đá cần được đính lên) + 1 dụng cụ đính đá (không kèm theo khung tranh)​