SACO FOOD
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Mực Ống size lớn
SACO FOOD
TP.Hồ Chí Minh
Mực Ống size 20-35cm, > 300gr/con
Nguồn Gốc Kiên Giang
Sản phẩm ngẫu nhiên
Mực Ống size lớn
SACO FOOD
TP.Hồ Chí Minh
Mực Ống size 20-35cm, > 300gr/con
Nguồn Gốc Kiên Giang