Sắp xếp Mặc địnhTênGiá
Giải phóng lãnh đạo - Giải mã thuật lãnh đạo
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hoặc muốn xây dựng một doanh nghiệp của riêng mình, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách chỉ ra CHÍNH XÁC những điều cơ bản để bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp thành công và cho bạn tầm nhìn tổng thể với một hình hài doanh nghiệp như bạn mong muốn.