Sách Thiết kế nghiên cứu định tính
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Sách Thiết kế nghiên cứu định tính
Tác giả : CATHERINE MARSHALL & GRETCHEN B.ROSSMAN
Nhà xuất bản : NXB KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
Năm xuất bản : 2015
Kích