Sắp xếp Mặc địnhTênGiá
sách chú giải chi tiết danh mục mã HS 2018
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh
mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Theo đó, Danh
mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở
cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số.
Chú giải chi tiết danh mục mã HS 2018
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
chú giải chi tiết danh mục mã HS 2018
Thần tướng toàn biên tập 2 Tướng pháp danh gia
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Thần tướng toàn biên tập 2 Tướng pháp danh gia
Lịch sử phật giáo thế giới
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Lịch sử phật giáo thế giới
Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn
Sách Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 3255:1986 Về an toàn nổ - yêu
cầu chung; TCVN 3254:1989 Về an toàn cháy - Yêu cầu chung. Đồng thời các cơ quan, đơn vị phải
tham gia bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-02-
2018 của Chính phủ quy định
Sách Luật giao thông đường bộ và quy định về xử phạt vi phạm giao thông
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19-01-2018 Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02-01-2018
Sách biết mình biết người, trăm trận trăm thắng
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
Trong binh pháp Tôn Tử, có viết “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không
biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không
biết ta, mọi trận đều bại”, dựa trên ý tứ của Tôn Tử mà chúng ta có “Biết mình biết
người, trăm trận trăm thắng”.
Sách - Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày (Trình độ trung cấp) - 92k
Sách - Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày (Trình độ trung cấp) - 92k

THÔNG TIN

SKU: 895624578421
Biên soạn: Trần Như, Lưu Lập Tân, Lưu Hồng
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 180
Khổ sách: 18,5×26cm
Giá: 92.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)
Sách - Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày (Trình độ sơ cấp) - 84k
Sách - Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày (Trình độ sơ cấp) - 84k

THÔNG TIN
Biên soạn: Trần Như, Lưu Lập Tân, Lưu Hồng
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 160
Khổ sách: 18,5×26cm
Giá: 84.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)
Sách Luật bảo vệ môi trường, nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp xử lý hậu quả
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
môi trường cụ thể như sau: QĐ số 192/QĐ-TTg ngày 13-02- 2017 phê duyệt "Đề án phát triển ngành
công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025"; TT số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29-12- 2017 về hệ
thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; TT số 02/2017/TT-BTNMT ngày 7-3- 2017
Sách Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Kinh Tế
TP.Hồ Chí Minh
Cụ thể như: Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 02-02-2018 Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018
5 bước tự xem phong thủy
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
5 bước tự xem phong thủy
Diễn Cầm Tam Thế Tướng Pháp
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Diễn Cầm Tam Thế Tướng Pháp
Thiết bản thần số sách Tượng số kinh dịch
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Thiết bản thần số sách Tượng số kinh dịch
Hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải Khai mở cảnh giới tâm linh
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải Khai mở cảnh giới tâm linh
Lý hư trung Mệnh Thư sáchTứ khố toàn thư
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Lý hư trung Mệnh Thư sáchTứ khố toàn thư
Tứ trụ dự đoán học
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Tứ trụ dự đoán học
Hám Long Kinh Tự xem long mạch phong thủy
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hám Long Kinh Tự xem long mạch phong thủy
Những điều cấm kỵ khi sử dụng linh vật phong thủy
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Những điều cấm kỵ khi sử dụng linh vật phong thủy
Phong thủy linh vật hóa sát
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Phong thủy linh vật hóa sát
Quỷ cốc tử mưu lược toàn thư
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Quỷ cốc tử mưu lược toàn thư
Đạo giáo sinh tử kỳ thư
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Đạo giáo sinh tử kỳ thư
Uyên Hải Tử Bình , tập 3 ,Tử bình chân thuyên
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Uyên Hải Tử Bình , tập 3 ,Tử bình chân thuyên
Uyên Hải Tử Bình - Tập 1 , Từ tử Bình
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Uyên Hải Tử Bình - Tập 1 , Từ tử Bình
Thái thanh thần giám , Tứ Khố Toàn Thư
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Thái thanh thần giám , Tứ Khố Toàn Thư
Hiệp kỹ biện phương thư tập 3 - trạch cát yếu pháp
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hiệp kỹ biện phương thư tập 3
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Cẩm nang dành cho giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Cẩm nang dành cho giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp
Bách khoa toàn thư về những cây thuốc Việt Nam
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Bách khoa toàn thư về những cây thuốc việt nam
Hiệp kỷ biện phương thư -Tập 1 - thần sát cát hung
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hiệp kỷ biện phương thư -Tập 1
Hiệp kỷ biện phương thư -Tập 2 - dụng sự hỷ kỵ
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hiệp kỷ biện phương thư -Tập 2
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật an toàn thực phẩm
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật an toàn thực phẩm
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam
Hiện Tượng Học Tinh Thần -Trọn Bộ 2 Cuốn
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hiện Tượng Học Tinh Thần -Trọn Bộ 2 Cuốn
Luật phòng cháy chữa cháy
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Luật phòng cháy chữa cháy
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2018
NGANLEBOOKS
TP.Hồ Chí Minh
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2018