ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Đồ chơi Giường xếp 2 kiểu
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Giường ngủ có thể xếp thành 2 kiểu và có nhạc kèm theo, được xài bằng pin
Búp bê đi kèm theo, chất nhựa tốt và an toàn cho búp bê
Gối nằm và mền đi cùng
Búp bê Ken 12 khớp
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Búp bê ken với 12 khớp linh hoạt
Bếp 2 gian búp bê đồ chơi
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Bếp bao gồm 2 gian
Bàn bếp búp bê đồ chơi
Bàn bếp búp bê đồ chơi
99.000 VNĐ
109.000 VNĐ
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Bàn bếp búp bê với các cánh cửa linh động
Sản phẩm ngẫu nhiên
Bếp 2 gian búp bê đồ chơi
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Bếp bao gồm 2 gian
Đồ chơi Bếp búp bê loại lớn
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Bếp búp bê xài bằng pin 3A
Đồ chơi Búp bê tiên cá khớp
Đồ chơi Búp bê tiên cá khớp
160.000 VNĐ
180.000 VNĐ
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
búp bê tiên cá với khớp tay chân đầy đủ
Set 10 giày búp bê đồ chơi
ROSETTE SHOP
TP.Hồ Chí Minh
Set bao gồm 10 giày búp bê đủ màu sắc