QUẦN TẤT NHẬT SIÊU DAI. CHỐNG XƯỚC

59.000 VNĐ

Còn Hàng
QUẦN TẤT NHẬT SIÊU DAI, CHỐNG RÁCH, CHỐNG XƯỚC
- MÀU ĐEN : DAI, ĐỀU MÀU, TRONG, KHÔNG LOANG MÀU, MẶC QUYẾN RŨ.
_MÀU DA: DA LÌ, THẬT CHÂN, KHÔNG TRẮNG, KHÔNG BÓNG
_ MÀU CÁT CHÁY: LÀ MÀU TRUNG GIAN GIỮA ĐEN VÀ DA, MẶC LÊN TÂY TÂY

Xem thêm

Số lượng

Được bán bởi cửa hàng:

Chai lọ sỉ toàn quốc

Tiền Giang

QUẦN TẤT NHẬT SIÊU DAI, CHỐNG RÁCH, CHỐNG XƯỚC
- MÀU ĐEN : DAI, ĐỀU MÀU, TRONG, KHÔNG LOANG MÀU, MẶC QUYẾN RŨ.
_MÀU DA: DA LÌ, THẬT CHÂN, KHÔNG TRẮNG, KHÔNG BÓNG
_ MÀU CÁT CHÁY: LÀ MÀU TRUNG GIAN GIỮA ĐEN VÀ DA, MẶC LÊN TÂY TÂY