PatinShopNcs
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Giày patin F1s
Giày patin F1s
1.250.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
PatinShopNcs
TP.Hồ Chí Minh
Thông tin chi tiết giày patin Flying Eagle F1S

Tên model: Giày patin Flying Eagle F1S

Thể loại trượt: Slide, Slalom, Urban Skates, High Jump, Speed, Fitness.

Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Giày trượt, Tool lục giác, dây giày.
Sản phẩm ngẫu nhiên
Giày patin F1s
Giày patin F1s
1.250.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
PatinShopNcs
TP.Hồ Chí Minh
Thông tin chi tiết giày patin Flying Eagle F1S

Tên model: Giày patin Flying Eagle F1S

Thể loại trượt: Slide, Slalom, Urban Skates, High Jump, Speed, Fitness.

Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Giày trượt, Tool lục giác, dây giày.