nguyenluyen1192
Hà Nội

Sản phẩm mới
Vỉ 200 lưỡi lam Lord Platinum
1 hộp lớn : 20 hộp nhỏ
1 hộp nhỏ : 10 lưỡi
Hộp 200 lưỡi dao Lord Classic siêu sắc
Đóng gói: 20 hộp nhỏ/hộp lớn.

10 lưỡi/hộp nhỏ.
Sản phẩm ngẫu nhiên
Hộp 200 lưỡi dao Lord Classic siêu sắc
Đóng gói: 20 hộp nhỏ/hộp lớn.

10 lưỡi/hộp nhỏ.
Vỉ 200 lưỡi dao croma Premium siêu sắc
Đóng gói: 20 hộp nhỏ/hộp lớn.

10 lưỡi/hộp nhỏ.
Vỉ 200 lưỡi lam Lord Platinum
1 hộp lớn : 20 hộp nhỏ
1 hộp nhỏ : 10 lưỡi