Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Găng đấm bao cát boxing
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
- găng bao cát sáp hang san xuất chuyên dùng cho các thao tác bao cát và tap luyên sức khỏa với bao cát
- găng co dản có t hể đeo vửa với lứa tuoi
- găng may chất liệu tốt bền và hở ngon cái cơ động
có nhiều màu lựa chọn
Chì đeo chân tập thể lực
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
- chì đeo chân tap the lực lúc đi bộ hay chạy bộ
- dung ép cân hoac nâng CÓ THỂ LỰC THI TAP KUYEN THỂ THAO
- trọng lượng 03 kg cho 1 cặp
- cơ chế dán tích hợp de dang tháo đeo luc cần
Găng boxing  10Oz
Găng boxing 10Oz
160.000 VNĐ
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
găng boxing 10 oz loai trung ca o cấp
chất liệu bền màu sắc nổi trợi
găng đeo ôm tay và chặt tao cho nhửng cú đấm chắc tay
hang dán cổ tay êm và bền
Sản phẩm ngẫu nhiên
Găng boxing  10Oz
Găng boxing 10Oz
160.000 VNĐ
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
găng boxing 10 oz loai trung ca o cấp
chất liệu bền màu sắc nổi trợi
găng đeo ôm tay và chặt tao cho nhửng cú đấm chắc tay
hang dán cổ tay êm và bền
Chì đeo chân tập thể lực
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
- chì đeo chân tap the lực lúc đi bộ hay chạy bộ
- dung ép cân hoac nâng CÓ THỂ LỰC THI TAP KUYEN THỂ THAO
- trọng lượng 03 kg cho 1 cặp
- cơ chế dán tích hợp de dang tháo đeo luc cần
Găng đấm bao cát boxing
Nghĩa Sport
TP.Hồ Chí Minh
- găng bao cát sáp hang san xuất chuyên dùng cho các thao tác bao cát và tap luyên sức khỏa với bao cát
- găng co dản có t hể đeo vửa với lứa tuoi
- găng may chất liệu tốt bền và hở ngon cái cơ động
có nhiều màu lựa chọn