TP.Hồ Chí Minh

Nam Châm Mắt Mèo Đa Chức Năng Tạo Nhiều Phong Cách Mắt Mèo

29.000 VNĐ

Còn Hàng
Nam Châm Đa Chức Năng Tạo Nhiều Phong Cách Mắt Mèo Trên Nền Sơn Mắt Mèo
Có nhiều khuôn hình đẹp đa dạng tạo kiểu mắt mèo. Sau khi sơn mắt mèo thợ dùng các thanh hít dể khoảng cách gần sơn để hít tạo ánh mắt mèo sản phẩm không thể thiếu của thợ nail chuyên nghiệp.

Xem thêm

Số lượng

Được bán bởi cửa hàng:

TDBCShop

TP.Hồ Chí Minh

Nam Châm Đa Chức Năng Tạo Nhiều Phong Cách Mắt Mèo Trên Nền Sơn Mắt Mèo
Có nhiều khuôn hình đẹp đa dạng tạo kiểu mắt mèo. Sau khi sơn mắt mèo thợ dùng các thanh hít dể khoảng cách gần sơn để hít tạo ánh mắt mèo sản phẩm không thể thiếu của thợ nail chuyên nghiệp.