Máy khử từ đồng hồ nhiễm từ

310.000 VNĐ

349.000 VNĐ
Còn Hàng
MÁY KHỬ TỪ ĐỒNG HỒ HOẶC BẤT CỨ VẬT DỤNG NHIỆM TỪ
Máy khử từ tính triệt để cho các loại đồng hồ bị nhiễm từ trong vài giây, xử lý các vấn đề chậm/ nhanh giờ,...

Xem thêm

Số lượng

Được bán bởi cửa hàng:

Ngâu store

TP.Hồ Chí Minh

MÁY KHỬ TỪ ĐỒNG HỒ HOẶC BẤT CỨ VẬT DỤNG NHIỆM TỪ

Máy khử từ tính triệt để cho các loại đồng hồ bị nhiễm từ trong vài giây, xử lý các vấn đề chậm/ nhanh giờ, lệch giờ, hoạt động không ổn định của các loại đồng hồ quarzt và cơ Automatic, khi đồng hồ bị nhiễm từ do các hoạt dộng như: đi máy bay, mang đồng hồ vừa xài ipad, iphone, sửa điện, ờ gần các trạm điện tụ điện hoặc các vật dụng từ tính cao.

Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=ni_N9d06JD4

p.jpgp.jpg

p.jpg

p.jpg