KKĐM Xuân Bằng
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Motor bơm quạt hơi nước
Motor bơm dùng để thay thế khi :

- Quạt nước không sử dụng được chức năng bơm nước .

- Nước bơm lên chậm - yếu .

- Motor bị phù , rò điện .

- Motor chạm , khi sử dụng làm nhảy CB .
Tấm chắn sóng zin 11.6 cm x 6.4 cm
Dùng được cho tất cả các model lò vi sóng có cùng kích cỡ .
Sản phẩm ngẫu nhiên
Motor bơm quạt hơi nước
Motor bơm dùng để thay thế khi :

- Quạt nước không sử dụng được chức năng bơm nước .

- Nước bơm lên chậm - yếu .

- Motor bị phù , rò điện .

- Motor chạm , khi sử dụng làm nhảy CB .
Tấm chắn sóng zin 11.6 cm x 6.4 cm
Dùng được cho tất cả các model lò vi sóng có cùng kích cỡ .