Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Đồng hồ bấm giây hẹn giờ nấu ăn, hẹn thời gian
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giây đếm ngược, hẹn giờ, báo giờ kết khi kết thúc thời gian đã hẹn trước.
Đồng hồ bấm giây thể thao
Đồng hồ bấm giây thể thao
95.000 VNĐ
120.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giờ thể thao là một thiết bị không thể thiếu đối với những người chơi thể thao,
Máy quét mã vạch kiểm kho Kaicom Series K7
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Máy kiểm kho quét mã vạch Kaicom K7
Mực in ruy băng Evolis Pebble 4 (R3011C)
Mực in ruy băng Evolis Pebble 4 (R3011C)
1.050.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực in thẻ dùng cho máy in thẻ Evolis Pebble 4
Sản phẩm ngẫu nhiên
Ruy băng mực in thẻ nhựa Zebra P310i/P330i (800015-440)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực in Zebra P330i
Ruy băng mực đen HiTi CS200e
Ruy băng mực đen HiTi CS200e
350.000 VNĐ
380.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Mực in thẻ đen HiTi CS200e
Đồng hồ bấm giây thể thao
Đồng hồ bấm giây thể thao
95.000 VNĐ
120.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giờ thể thao là một thiết bị không thể thiếu đối với những người chơi thể thao,
Ruy băng mực in thẻ Zebra ZXP7 (800077-740)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Mực in thẻ nhựa dùng cho máy in thẻ nhựa Zebra ZXP Series 7
Mực in màu DCP240+/DCP340+ (DIC10201)
Mực in màu DCP240+/DCP340+ (DIC10201)
3.000.000 VNĐ
3.400.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực dùng cho máy in thẻ Edisecure DCP240+/DCP340+
Ruy băng YMCKO Zebra ZXP3 (800033-840)
Ruy băng YMCKO Zebra ZXP3 (800033-840)
1.250.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Mực in thẻ Zebra ZXP3
Máy quét mã vạch kiểm kho Kaicom Series K7
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Máy kiểm kho quét mã vạch Kaicom K7
Mực in thẻ nhựa Fargo DTC 1250e
Mực in thẻ nhựa Fargo DTC 1250e
1.650.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực màu dùng cho máy in thẻ nhựa Fargo DTC 1250E; P/N: 405500