Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Ruy băng Đen Zebra P110I/P120I (800015-901)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng đen Zebra P110i/P120i
Đồng hồ bấm giây hẹn giờ nấu ăn, hẹn thời gian
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giây đếm ngược, hẹn giờ, báo giờ kết khi kết thúc thời gian đã hẹn trước.
Đồng hồ bấm giây thể thao
Đồng hồ bấm giây thể thao
95.000 VNĐ
120.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giờ thể thao là một thiết bị không thể thiếu đối với những người chơi thể thao,
Máy quét mã vạch kiểm kho Kaicom Series K7
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Máy kiểm kho quét mã vạch Kaicom K7
Sản phẩm ngẫu nhiên
Ruy băng mực in thẻ nhựa Zebra P310i/P330i (800015-440)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực in Zebra P330i
Mực in thẻ nhựa Datacard SD260/SD360 (534000-003)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng in thẻ nhựa Datacard SD260/SD360 (534000-003)
Máy quét mã vạch kiểm kho Kaicom Series K7
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Máy kiểm kho quét mã vạch Kaicom K7
Mực in màu DCP240+/DCP340+ (DIC10201)
Mực in màu DCP240+/DCP340+ (DIC10201)
3.000.000 VNĐ
3.400.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực dùng cho máy in thẻ Edisecure DCP240+/DCP340+
Ruy băng Đen Zebra P110I/P120I (800015-901)
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng đen Zebra P110i/P120i
Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP 3
Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP 3
22.600.000 VNĐ
22.800.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP3
Ruy băng màu YMCKO HiTi CS200e
Ruy băng màu YMCKO HiTi CS200e
1.640.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Ruy băng mực in thẻ HiTi CS200e
Đồng hồ bấm giây thể thao
Đồng hồ bấm giây thể thao
95.000 VNĐ
120.000 VNĐ
Khanh Thinh
TP.Hồ Chí Minh
Đồng hồ bấm giờ thể thao là một thiết bị không thể thiếu đối với những người chơi thể thao,