Sắp xếp Mặc địnhTênGiá
Siêu kích thích bật chồi Cytokinin 6-BAP
- Ctytokinin tác động kích thích trực tiếp đến quá trình nảy chồi non ở cây, giúp tăng số lượng chồi mới từ 20-30 % so với cây không xử lý. Vì thế, Cytokinin được ứng dụng kích thích đối với cây trồng thu hoạch lá như chè, thuốc lá... và tăng nhảy nhiều chồi hoa như
Siêu ra rễ IBA-K Rooting Hormone - Đức
Siêu ra rễ IBA K Rooting Hormone Đức
✅ Hàm lượng: 99%
✅ Tan hoàn toàn trong nước
👉 Kích thích ra rễ cực mạnh, tăng nhanh tốc độ GIÂM CHIẾT cho nhanh ra rễ.
👉 Đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi bộ rễ, đối với cây trồng CÔNG TRÌNH KHÔNG BẦU,🌳 CÂY CỔ THỤ, MAI VÀNG, cây vỡ bầu ...
Máy vệ sinh bể cá AS615B

Máy vệ sinh bể cá AS615B

195.000 VNĐ
250.000 VNĐ