Găng đấm bao cát boxing

150.000 VNĐ

Còn Hàng
- găng bao cát sáp hang san xuất chuyên dùng cho các thao tác bao cát và tap luyên sức khỏa với bao cát
- găng co dản có t hể đeo vửa với lứa tuoi
- găng may chất liệu tốt bền và hở ngon cái cơ động
có nhiều màu lựa chọn

Xem thêm

Số lượng

Được bán bởi cửa hàng:

Nghĩa Sport

TP.Hồ Chí Minh

- găng bao cát sáp hang san xuất chuyên dùng cho các thao tác bao cát và tap luyên sức khỏa với bao cát
- găng co dản có t hể đeo vửa với lứa tuoi
- găng may chất liệu tốt bền và hở ngon cái cơ động
có nhiều màu lựa chọn

Các sản phẩm khác