Farida shop - US order
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
NƯỚC MẮT NHÂN TẠO Refresh Plus® Lubricant Eye Drops - HỘP 100 TÉP
SỬ DỤNG KHI MẮT BỊ KHÔ KHI THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH HOẶC SAU PHẪU THUẬT.
người già khô mắt cũng có thể dùng
tiện dụng..vặn nắp ở ống dùng..sau đó có thể đóng nắp lại dùng cho lần sau
1 tép dùng được 2 lần cho 2 mắt( mỗi mắt chỉ nên 1 giọt 1 lần)
date: 2.2021