Farida shop - US order
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
VỚ DA KANEBO -EXLLENCE TỪ NHẬT BẢN - SIZE M và l  xách tay nhật bản
size m :Mông 85-93cm , Chiều Cao 150-160cm
size l: mông 93cm đến 98cm
= shop còn 3 tông màu da: MÀU da sáng - FB, MÀU da - PB , MÀU da đậm - SB
1 bịch là 1 cái quần
màu da đậm: nd