Farida shop - US order
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
VỚ DA KANEBO -EXLLENCE TỪ NHẬT BẢN - SIZE M MÔNG 85-83CM, CHIỀU CAO 150-160CM
Mông 85-93cm , Chiều Cao 150-160cm
= shop còn 3 tông màu da: MÀU da sáng - FB, MÀU da - PB , MÀU da đậm - SB
1 bịch là 1 cái quần