Đầm suông 3D hoạ tiết

Đầm suông 3D hoạ tiết

439.000 VNĐ
490.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm suông 3D hoạ tiết

Đầm suông 3D hoạ tiết

439.000 VNĐ
490.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm suông 3D hoạ tiết

Đầm suông 3D hoạ tiết

439.000 VNĐ
490.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm suông 3D hoạ tiết

Đầm suông 3D hoạ tiết

439.000 VNĐ
490.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body phối lưới sexy

Đầm body phối lưới sexy

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body yếm hở eo sexy

Đầm body yếm hở eo sexy

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm nhung thêu hoa from dài - HK

Đầm nhung thêu hoa from dài - HK

599.000 VNĐ
700.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body lệch vai phối viền

Đầm body lệch vai phối viền

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set áo 2 dây rũ chân váy xòe

Set áo 2 dây rũ chân váy xòe

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body xẻ tà dây chéo sexy

Đầm body xẻ tà dây chéo sexy

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây hở eo đính đá sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cúp quả ngực tay voan

Đầm body cúp quả ngực tay voan

449.000 VNĐ
500.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body nhung cúp ngực sexy

Đầm body nhung cúp ngực sexy

409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây cột nơ sexy

Đầm body 2 dây cột nơ sexy

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body thắt nơ vai

Đầm body thắt nơ vai

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe cúp ngực sexy

Đầm xòe cúp ngực sexy

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây phối ren cúp ngực
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set áo cánh tiên chân váy đắp chéo
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây phối nút

Đầm body 2 dây phối nút

419.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cúp phối voan ngực sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe 2 dây cúp quả ngực sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây xẻ tà rút nhún sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body yếm cách điệu cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body yếm cách điệu cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cổ đắp tay liền

Đầm body cổ đắp tay liền

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá tay phồng

Đầm body đuôi cá tay phồng

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá tầng

Đầm body đuôi cá tầng

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cồ V tay bèo

Đầm body cồ V tay bèo

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá nơ vai tay dài

Đầm body đuôi cá nơ vai tay dài

409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body trễ vai phối bèo dài

Đầm body trễ vai phối bèo dài

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body tay phồng kèm belt

Đầm body tay phồng kèm belt

409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm ren hoa tay lở

Đầm ren hoa tay lở

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body tay dài cổ viền sọc

Đầm body tay dài cổ viền sọc

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm denim xòe hoa thêu

Đầm denim xòe hoa thêu

399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm jean yếm cutout eo phối dây kéo
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây hở lưng

Đầm body 2 dây hở lưng

409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm cổ xéo dún vai xinh xắn

Đầm cổ xéo dún vai xinh xắn

519.000 VNĐ
570.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm 2 dây cúp ngực lai xéo nhọn
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm yếm xòe 2 dây

Đầm yếm xòe 2 dây

389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body thắt nơ eo viền cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body rút nhún hở lưng sexy

Đầm body rút nhún hở lưng sexy

429.000 VNĐ
480.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set áo cúp ngực viền chân váy xòe
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set body yếm sexy khoét tà cột nơ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh