CHC Store
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới
Giò Me CHC - Đặc Sản Nghệ An
CHC Store
TP.Hồ Chí Minh
Giò me hay còn gọi là giò bê, từ lâu đã là đặc sản nức tiếng của xứ Nghệ, đặc biệt là ở huyện Nam Đàn. Được làm từ thịt bê tươi, bì bê, tiêu…và 1 ít gia vị vừa ăn, tất cả tạo nên 1 món ăn đặc sắc.
Giò Me - Đặc Sản Nghệ An
CHC Store
TP.Hồ Chí Minh
Giò me hay còn gọi là giò bê, từ lâu đã là đặc sản nức tiếng của xứ Nghệ, đặc biệt là ở huyện Nam Đàn. Được làm từ thịt bê tươi, bì bê, tiêu…và 1 ít gia vị vừa ăn, tất cả tạo nên 1 món ăn đặc sắc.
Sản phẩm ngẫu nhiên
Giò Me CHC - Đặc Sản Nghệ An
CHC Store
TP.Hồ Chí Minh
Giò me hay còn gọi là giò bê, từ lâu đã là đặc sản nức tiếng của xứ Nghệ, đặc biệt là ở huyện Nam Đàn. Được làm từ thịt bê tươi, bì bê, tiêu…và 1 ít gia vị vừa ăn, tất cả tạo nên 1 món ăn đặc sắc.
Giò Me - Đặc Sản Nghệ An
CHC Store
TP.Hồ Chí Minh
Giò me hay còn gọi là giò bê, từ lâu đã là đặc sản nức tiếng của xứ Nghệ, đặc biệt là ở huyện Nam Đàn. Được làm từ thịt bê tươi, bì bê, tiêu…và 1 ít gia vị vừa ăn, tất cả tạo nên 1 món ăn đặc sắc.