Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Đầm body 2 dây cột nơ sexy
Đầm body 2 dây cột nơ sexy
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body thắt nơ vai
Đầm body thắt nơ vai
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe cúp ngực sexy
Đầm xòe cúp ngực sexy
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây phối ren cúp ngực
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set áo cánh tiên chân váy đắp chéo
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây phối nút
Đầm body 2 dây phối nút
419.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cúp phối voan ngực sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe 2 dây cúp quả ngực sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây xẻ tà rút nhún sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body yếm cách điệu cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body yếm cách điệu cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cổ đắp tay liền
Đầm body cổ đắp tay liền
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá tay phồng
Đầm body đuôi cá tay phồng
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá tầng
Đầm body đuôi cá tầng
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body cồ V tay bèo
Đầm body cồ V tay bèo
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body đuôi cá nơ vai tay dài
Đầm body đuôi cá nơ vai tay dài
409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body trễ vai phối bèo dài
Đầm body trễ vai phối bèo dài
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body tay phồng kèm belt
Đầm body tay phồng kèm belt
409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm ren hoa tay lở
Đầm ren hoa tay lở
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body tay dài cổ viền sọc
Đầm body tay dài cổ viền sọc
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm denim xòe hoa thêu
Đầm denim xòe hoa thêu
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm jean yếm cutout eo phối dây kéo
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây hở lưng
Đầm body 2 dây hở lưng
409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm cổ xéo dún vai xinh xắn
Đầm cổ xéo dún vai xinh xắn
519.000 VNĐ
570.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm 2 dây cúp ngực lai xéo nhọn
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm yếm xòe 2 dây
Đầm yếm xòe 2 dây
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body thắt nơ eo viền cá tính
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body rút nhún hở lưng sexy
Đầm body rút nhún hở lưng sexy
429.000 VNĐ
480.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set áo cúp ngực viền chân váy xòe
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set body yếm sexy khoét tà cột nơ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set đầm xòe hở ngực chéo dây sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body sexy cúp ngực 2 dây
Đầm body sexy cúp ngực 2 dây
419.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe cúp ngực sexy
Đầm xòe cúp ngực sexy
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe cúp ngực sexy
Đầm xòe cúp ngực sexy
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body 2 dây hở ngực xẻ tà sexy
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body hở ngực sexy
Đầm body hở ngực sexy
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body hở ngực sexy
Đầm body hở ngực sexy
409.000 VNĐ
460.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe phối caro sơ mi
Đầm xòe phối caro sơ mi
449.000 VNĐ
550.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body hở ngực sexy
Đầm body hở ngực sexy
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm jean eo rút phối viền
Đầm jean eo rút phối viền
399.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm body tay lưới đính ngọc trai
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm ren tay dài hở lưng đuôi tôm
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe lệch 1 bên tay cổ xéo
Đầm xòe lệch 1 bên tay cổ xéo
459.000 VNĐ
560.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầm xòe 2 dây viền hạt cườm
Đầm xòe 2 dây viền hạt cườm
419.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Set body ngắn quàng cổ xẻ tà
Set body ngắn quàng cổ xẻ tà
389.000 VNĐ
440.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh