Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Kem che khuyết điểm CC KB.One
Kem che khuyết điểm CC KB.One
450.000 VNĐ
550.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son bóng Simply Pretty
Son bóng Simply Pretty
109.000 VNĐ
209.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Vanilla
Kem nền The One - Vanilla
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Natural Rose
Kem nền The One - Natural Rose
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Natural Nude
Kem nền The One - Natural Nude
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Porcelain
Kem nền The One - Porcelain
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Light Ivory
Kem nền The One - Light Ivory
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền The One - Natural Beige
Kem nền The One - Natural Beige
389.000 VNĐ
489.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Mascara The One
Mascara The One
359.000 VNĐ
459.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Mascara The One 5 in 1 - Black Brown
Mascara The One 5 in 1 - Black Brown
319.000 VNĐ
419.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Mascara The One 5 in 1 - Black
Mascara The One 5 in 1 - Black
319.000 VNĐ
419.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Thanh lăn khử mùi Volare Forever
Thanh lăn khử mùi Volare Forever
135.000 VNĐ
235.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Mascara The One Tremendous - Black
Mascara The One Tremendous - Black
359.000 VNĐ
459.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi The One - Metlted Caramel 
Son môi The One - Metlted Caramel 
269.000 VNĐ
369.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi The One - Fatal Red 
Son môi The One - Fatal Red 
269.000 VNĐ
369.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi The One - Pink Flair
Son môi The One - Pink Flair
269.000 VNĐ
369.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi The One - Irresitible Copper
Son môi The One - Irresitible Copper
269.000 VNĐ
369.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi The One - Uptown Rose 
Son môi The One - Uptown Rose 
269.000 VNĐ
369.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem nền Giordani Gold - Light Sand Warm 
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son tơ - Reddish Orange
Son tơ - Reddish Orange
186.000 VNĐ
286.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ gạch
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ gạch
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ nâu 
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ nâu 
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ cam
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ cam
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ san hô
Son kem Rainbow Liquid - Đỏ san hô
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Hồng san hô
Son kem Rainbow Liquid - Hồng san hô
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Hồng nude 
Son kem Rainbow Liquid - Hồng nude 
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Vàng neon
Son kem Rainbow Liquid - Vàng neon
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Revolution - Cam đất 
Son môi Revolution - Cam đất 
290.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Revolution - Đỏ tươi 
Son môi Revolution - Đỏ tươi 
290.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son kem Rainbow Liquid - Cam san hô
Son kem Rainbow Liquid - Cam san hô
190.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Revolution - Hồng Ruby 
Son môi Revolution - Hồng Ruby 
290.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Revolution - Đỏ cam 
Son môi Revolution - Đỏ cam 
290.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Revolution - Đỏ Cherry 
Son môi Revolution - Đỏ Cherry 
290.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Kem che khuyết điểm BB Cream 
Kem che khuyết điểm BB Cream 
279.000 VNĐ
380.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Phấn phủ chống nhờn Avon
Phấn phủ chống nhờn Avon
199.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Labity - Pink 
Son môi Labity - Pink 
279.000 VNĐ
379.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Labity - Orange 
Son môi Labity - Orange 
279.000 VNĐ
379.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Labity - Red 
Son môi Labity - Red 
279.000 VNĐ
379.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Labity - Vind Orange
Son môi Labity - Vind Orange
279.000 VNĐ
379.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Son môi Labity - Neon Pink
Son môi Labity - Neon Pink
279.000 VNĐ
379.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh