Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Bông tắm
Bông tắm
49.000 VNĐ
59.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Dụng cụ lấy mụn
Dụng cụ lấy mụn
99.000 VNĐ
189.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Máy massage mặt 5 in 1
Máy massage mặt 5 in 1
450.000 VNĐ
800.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Máy rửa mặt cá nhân SkinPro
Máy rửa mặt cá nhân SkinPro
659.000 VNĐ
759.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Máy rửa mặt cá nhân SkinPro
- Code : 27740
- Kích thước : 132 x 45.7 x 91mm +/-0.5mm
- Thương hiệu : Ori
- Máy rửa mặt cá nhân giúp làm sạch sâu và mát-xa
Đầu rửa SkinPro Cleansing
Đầu rửa SkinPro Cleansing
199.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầu rửa SkinPro Cleansing
- Code : 27969
- Kích thước : 36.5+/-0.05mm
- Thương hiệu : Ori
- Đầu rửa thay thế của máy rửa mặt cá nhân SkinPro Cleansing System
Đầu rửa SkinPro Normal
Đầu rửa SkinPro Normal
199.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Yumi shop
TP.Hồ Chí Minh
Đầu rửa SkinPro Normal
- Code : 27968
- Kích thước : 36.5+/-0.05mm
- Thương hiệu : Ori
- Đầu rửa thay thế của máy rửa mặt cá nhân SkinPro Cleansing System