Áo mưa Cánh Dơi , Áo mưa Dạng Trùm Toàn Thân Chất Liệu EVA Thời Trang
Hiện shop có 3 mẫu áo siêu độc :

TRẮNG VIỀN ĐEN THƠI TRANG (HỌA TIẾT ĐÔI MÔI ĐEN),
TRẮNG VIỀN HỒNG NỮ TÍNH (HỌA TIẾT ĐÔI MÔI HỒNG)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - RẰN RI
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
- Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: rằn ri
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - RẰN RI
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: rằn ri
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - XANH ĐEN
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: Xanh đen
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: Xanh đen
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - ĐÔ
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: Đô
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH DƯƠNG
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: màu xanh nước biển (xanh dương, xanh đen, xám tro, xanh lá, tím, đỏ ...)
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - VÀNG QUỐC PHÒNG
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Vàng quốc phòng
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH NƯỚC BIỂN
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh Nước Biển
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M4 - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên sản phẩm: Áo mưa cao cấp không xẻ tà
- Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
- Kích thước: 130 x 100 cm
- Màu sắc: Đô
- Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô
- Trọng lượng: 900 gram
- Đối tượng sử dụng: Nam (>1m65)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH DƯƠNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: màu xanh nước biển (xanh dương, xanh đen, xám tro, xanh lá, tím, đỏ ...)
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - VÀNG QUỐC PHÒNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Vàng quốc phòng
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
Đối tượng sử dụng: Nữ (tham khảo - mẫu cao 1m6)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH NƯỚC BIỂN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh Nước Biển
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
Đối tượng sử dụng: Nữ (tham khảo - mẫu cao 1m6)
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XÁM TRO
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xám tro
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH RÊU
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh rêu
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh đen
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH ĐEN
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh đen
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XANH RÊU
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh rêu
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - XÁM TRO
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xám tro
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH CHUỐI
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
- Chất liệu: PVC 
 - Xuất xứ: Việt Nam
- Bộ sản phẩm gồm:
+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông
+ Quần lưng thun
+ Túi đựng
- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH DƯƠNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
- Chất liệu: PVC 
 - Xuất xứ: Việt Nam
- Bộ sản phẩm gồm:
+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông
+ Quần lưng thun
+ Túi đựng
- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH DƯƠNG
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Chất liệu: PVC 
 - Xuất xứ: Việt Nam
- Bộ sản phẩm gồm:
+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông
+ Quần lưng thun
+ Túi đựng
- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH CHUỐI
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Chất liệu: PVC 

 - Xuất xứ: Việt Nam

- Bộ sản phẩm gồm:

+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông

+ Quần lưng thun

+ Túi đựng

- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH RÊU
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Bộ sản phẩm gồm:

+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông

+ Quần lưng thun

+ Túi đựng

- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH NƯỚC BIỂN
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
- Bộ sản phẩm gồm:

+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông

+ Quần lưng thun

+ Túi đựng

- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH NƯỚC BIỂN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Bộ sản phẩm gồm:
+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông
+ Quần lưng thun
+ Túi đựng
- Trọng lượng: 500gr
BỘ QUẦN ÁO MƯA - PVC - TRẺ EM - XANH RÊU
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Bộ sản phẩm gồm:

+ Áo nón liền có dây buộc phía cổ, 2 túi thật bên hông

+ Quần lưng thun

+ Túi đựng

- Trọng lượng: 500gr
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - CARO XANH
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - BÔNG XANH
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - HỌA TIẾT TRÁI TIM NỀN XANH ĐEN
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - TÍM
ÁO MƯA ĐẸP
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - BÔNG + THÚ HỒNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - CARO XANH
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - BÔNG XANH
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
ÁO MƯA BÍT - VẢI DÙ - 1M2 - HỌA TIẾT TRÁI TIM NỀN XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Họa tiết
Áo mưa bảo vệ chống thấm cao cấp cho máy ảnh DSLR ZX-03
Trời mưa? Gió bão? Sương mù? Tuyết rơi? Rất dễ làm máy ảnh của bạn bị bệnh, gây khó khăn và làm gián đoạn hoạt động hiện tại. Áo mưa ZX-03 chính là liều thuốc hữu hiệu nhất bảo vệ máy ảnh của bạn khỏi các tác nhân gây hại trên.
100 áo mưa 1 lần mỏng bóng đẹp giá sỉ 250k
áo mưa mỏng 1 lần tiện dụng .nhận giao sỉ toàn quốc giá tốt nhất
ÁO MƯA CÁNH DƠI - VẢI DÙ - 1M4 - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên sản phẩm: Áo mưa vải dù 1m4 siêu bền

- Kích thước: Dài 1m6 (cả mũ) x 1m (rộng).

- Chất liệu: Vải dù

-Màu sắc: Xanh đen (đỏ đô, đỏ tươi, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI - VẢI DÙ - 1M4 - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên sản phẩm: Áo mưa vải dù 1m4 siêu bền

- Kích thước: Dài 1m6 (cả mũ) x 1m (rộng).

- Chất liệu: Vải dù

-Màu sắc: Đỏ đô (xanh đen, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI - VẢI DÙ - 1M2 - RẰN RI
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 siêu bền
Kích thước: Dài 1m5 (cả mũ) x 1m (rộng) (Tham khảo: Mẫu cao 1m6 nhé bạn!)
Chất liệu: Vải dù
Màu sắc: Rằn ri (đỏ đô, đỏ tươi, vàng quốc phòng, xanh đen, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI - VẢI DÙ - 1M2 - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 siêu bền
Kích thước: Dài 1m5 (cả mũ) x 1m (rộng) (Tham khảo: Mẫu cao 1m6 nhé bạn!)
Chất liệu: Vải dù
Màu sắc: Xanh đen (đỏ đô, đỏ tươi, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI - VẢI DÙ - 1M2 - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 siêu bền
Kích thước: Dài 1m5 (cả mũ) x 1m (rộng) (Tham khảo: Mẫu cao 1m6 nhé bạn!)
Chất liệu: Vải dù
Màu sắc: Đỏ đô (xanh đen, vàng quốc phòng, rằn ri, xanh dương, xanh nước biển, xanh lá...)
ÁO MƯA DÂY KÉO - VẢI DÙ - VÀNG QUỐC PHÒNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Kích thước: 1m2 chưa tính nón (tham khảo --> mẫu cao 1m60)
- Chất liệu: Vải siêu nhẹ tráng nhựa PVC
- Màu: Vàng quốc phòng
- Trọng lượng: 750gr
- Trọng lượng đóng gói: 800gr
NHẬN MAY, ÉP ÁO MƯA QUẢNG CÁO IN THEO YÊU CẦU
ÁO MƯA DÂY KÉO - VẢI DÙ - XANH RÊU
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Kích thước: 1m2 chưa tính nón (tham khảo --> mẫu cao 1m60)
- Chất liệu: Vải siêu nhẹ tráng nhựa PVC
- Màu: Xanh Rêu
- Trọng lượng: 750gr
- Trọng lượng đóng gói: 800gr
NHẬN MAY ÁO MƯA QUẢNG CÁO IN THEO YÊU CẦU
ÁO MƯA DÂY KÉO - VẢI DÙ - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Kích thước: Free size (tham khảo --> mẫu cao 1m60)
- Chất liệu: Vải siêu nhẹ tráng nhựa PVC
- Màu: xanh nước biển
- Trọng lượng: 750gr
- Trọng lượng đóng gói: 800gr
NHẬN MAY ÁO MƯA QUẢNG CÁO, IN THEO YÊU CẦU
ÁO MƯA DÂY KÉO - VẢI DÙ - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Kích thước: 1m2 chưa tính nón (tham khảo --> mẫu cao 1m60)
- Chất liệu: Vải siêu nhẹ tráng nhựa PVC
- Màu: Xanh đen
- Trọng lượng: 750gr
- Trọng lượng đóng gói: 800gr
NHẬN MAY ÁO MƯA QUẢNG CÁO IN THEO YÊU CẦU
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ - HẾT KHỔ - XANH DƯƠNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 hết khổ siêu bền
- Kích thước: Dài*Rộng = 1m2 (chưa tính nón) x 1m45
- Kích thước kiếng đèn xe: Dài* Rộng = 65*50cm
- Chất liệu: Vải dù vảy cá
- Màu sắc: Xanh Dương (xanh đen, đỏ tươi, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, đỏ đô, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ - HẾT KHỔ - VÀNG QUỐC PHÒNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 hết khổ siêu bền
- Kích thước: Dài*Rộng = 1m2 (chưa tính nón) x 1m45
- Kích thước kiếng đèn xe: Dài* Rộng = 65*50cm
- Chất liệu: Vải dù vảy cá
- Màu sắc: Vàng Quốc phòng (xanh đen, đỏ tươi, đỏ đô, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ - HẾT KHỔ - XANH RÊU
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 hết khổ siêu bền
Kích thước: Dài*Rộng = 1m2 (chưa tính nón) x 1m45
Kích thước kiếng đèn xe: Dài* Rộng = 65*50cm
Chất liệu: Vải dù vảy cá
Màu sắc: Xanh rêu (đỏ đô, xanh đen, đỏ tươi, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ - HẾT KHỔ - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 hết khổ siêu bền
Kích thước: Dài*Rộng = 1m2 (chưa tính nón) x 1m45
Kích thước kiếng đèn xe: Dài* Rộng = 65*50cmáo mưa
Chất liệu: Vải dù vảy cá
Màu sắc: Đỏ đô (xanh đen, đỏ tươi, vàng quốc phòng, rằn ri, tím, xanh dương, xanh da trời, xanh lá...)
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ - HẾT KHỔ - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa cánh dơi vải dù 1m2 hết khổ siêu bền
- Kích thước: Dài*Rộng = 1m2 (chưa tính nón) x 1m45
- Kích thước kiếng đèn xe: Dài* Rộng = 65*50cm
- Chất liệu: Vải dù vảy cá
- Màu sắc: Xanh Đen (vàng quốc phòng, đỏ đô, xanh dương, xanh rêu)
ÁO MƯA BỘ VẢI DÙ CHO BÉ - ĐÔ
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên Sản Phẩm: Áo mưa bộ vải dù cho bé 
- Màu sắc: đô
- Kích thước size:
+ BABY: 50*35+25/60
+ M: 55*40+25/65cm
+ L: 60*45+25/70cm
+ XL: 65*50+25/75cm
+ Chiều dài áo*chiều rộng áo + chiều dài nón/ chiều dài quần
- Chất liệu: vải dù
- Sản xuất tại: Việt Nam
ÁO MƯA BỘ VẢI DÙ CHO BÉ - XANH DƯƠNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên Sản Phẩm: Áo mưa bộ vải dù cho bé 
- Màu sắc: Xanh dương
- Kích thước size:
+ BABY: 50*35+25/60
+ M: 55*40+25/65cm
+ L: 60*45+25/70cm
+ XL: 65*50+25/75cm
+ Chiều dài áo*chiều rộng áo + chiều dài nón/ chiều dài quần
- Chất liệu: vải dù
- Sản xuất tại: Việt Nam
ÁO MƯA BỘ VẢI DÙ CHO BÉ - RẰN RI
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên Sản Phẩm: Áo mưa bộ vải dù cho bé 
- Màu sắc: Rằn ri
- Kích thước size:
+ BABY: 50*35+25/60
+ M: 55*40+25/65cm
+ L: 60*45+25/70cm
+ XL: 65*50+25/75cm
+ Chiều dài áo*chiều rộng áo + chiều dài nón/ chiều dài quần
- Chất liệu: vải dù
- Sản xuất tại: Việt Nam
BỘ QUẦN ÁO MƯA - VẢI DÙ - MÀU XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Chất liệu: Vải dù cao cấp, chống thấm tốt, nhanh khô khi phơi
- Thiết kế: Bộ quần, áo rời, túi thật 2 bên hông, tay bo chun hạn chế mưa lọt vào từ cổ tay áo, combo kèm nón, túi nhỏ gọn để gấp gọn bỏ vô cốp
- Mũ rời che đầu kín đáo, cài nút
- Trang trí: giả dây phản quang sau lưng áo
ÁO MƯA BỘ VẢI DÙ CHO BÉ - XANH NƯỚC BIỂN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Tên Sản Phẩm: Áo mưa bộ vải dù cho bé 
- Màu sắc: Xanh nước biển
- Kích thước size:
+ BABY: 50*35+25/60
+ M: 55*40+25/65cm
+ L: 60*45+25/70cm
+ XL: 65*50+25/75cm
+ Chiều dài áo*chiều rộng áo + chiều dài nón/ chiều dài quần
- Chất liệu: vải dù
ÁO MƯA BÍT VẢI DÙ 1M2 - XANH ĐEN
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Xanh đen
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT VẢI DÙ 1M2 - VÀNG QUỐC PHÒNG
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Vàng quốc phòng
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram
ÁO MƯA BÍT VẢI DÙ 1M2 - TÍM
MÂY TRẮNG
TP.Hồ Chí Minh
Áo mưa vải dù cao cấp không xẻ tà (áo mưa bít vải dù)
Xuất xứ: Áo mưa Phương Nam – Việt Nam
Kích thước: 110 x 100 cm (chưa tính nón)
Màu sắc: Tím
Chất liệu: vải dù/ vải tráng nhựa/ badesi/ xô - vân tổ ong
Trọng lượng: 800 gram